Deutsch – polnische Begegnung „Europäisches Kulturerbe“ 

Polsko-niemieckie spotkanie „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe“

Während der deutsch – polnischen Begegnung im Schloss Trebnitz kamen knapp 50 Kinder und Jugendlichen aus Letschin und Pszczew (PL) zusammen und konnten hier gemeinsam in die faszinierende Welt des europäischen Kulturerbes eintauchen.

Aufgeteilt in vier verschiedene Workshops (Comic, Film, Podcast, Sound) wurde nicht nur gezeichnet, mittels Greenscreen Effekte hergestellt und Audiospuren aufgenommen, geschnitten und übersetzt, sondern auch ganz nebenbei einander näher kennengelernt. Möglich wurde das auch durch eine stete Sprachmittlung zwischen deutsch und polnisch und den langjährig erprobten Sprachanimationen. Die Inspiration für die Workshops sammelten die Kinder bei einem Ausflug zur Festung Küstrin und zum Fort Gorgast. Und natürlich dürfen auch Highlights wie der Ausflug nach Berlin, ein Filmabend, zwei interkulturelle Abende und die Abschiedsfeier nicht fehlen.

Anlass für das Projekt war das Europäische Kulturerbe-Siegel, dass das Oderbruch als erste Landschaft 2022 erhalten hat.

Podczas polsko-niemieckiego spotkania w zamku Trebnitz, prawie 50 młodych ludzi z miejscowości Letschin i Pszczew (PL) spotkało się, aby zagłębić się w fascynujący świat Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

W czterech grupach warsztatowych (komiks, film, podcast, muzyka, dźwięk), młodzież nie tylko rysowała, tworzyła również przy użyciu zielonego ekranu (greenscreen) oraz nagrywała, edytowała i interpretowała ścieżki dźwiękowe, ale także lepiej się poznawała. Komunikacja między polskimi i niemieckimi uczestnikami i uczestniczkami były wspierana przez pośredników językowych oraz przy zastosowaniu sprawdzonej metody animacji językowej. Inspirację do warsztatów dzieci zaczerpnęły podczas wycieczki do Twierdzy Kostrzyn oraz Fortu Gorgast. Nie zabrakło oczywiście takich atrakcji jak wycieczka do Berlina, wieczór filmowy, dwa wieczory międzykulturowe i dyskoteka pożegnalna.

Przyczynkiem do realizacji projektu jest Pieczęć Dziedzictwa Europejskiego, która została po raz pierwszy w historii przyznana regionowi „Oderbruch” w 2022 roku.


Podcast

von Finja, Pia, Milena, Agata, Filip, Oliwier, Moritz, Antonina, Emely, Maja, Ksawery, Szymon
Werkstattleiter: Johanna Ickert

Wie klingt eigentlich das deutsch-polnische Kulturerbe? Inwiefern berührt es uns, welche Verbindungen können wir heute zu ihm herstellen? Die Exkursion unserer Podcastgrupppe zum Fort Gorgast und zur Festung Küstrin und unsere vier Workshop-Tage standen unter dem Motto “mit den Ohren sehen lernen”.
Ausgestattet mit Aufnahmegeräten und Mikrofonen wanderten wir bei feucht-kaltem Wetter durch Tunnel, Keller und Ruinen und gingen der Frage nach, was uns diese Orte heute noch erzählen. In den alten Gemäuern war uns oft beklommen zumute, aber zum Glück haben wir eins gefunden: Gemeinsamkeiten.

Jak brzmi polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe? Jak nas dotyka i jakie jest nasze nastawienie do niego? Wyprawa naszej grupy podcastowej do Fortu Gorgast i Twierdzy Kostrzyn oraz cztery dni warsztatowe odbyły się pod hasłem „uczyć się widzieć uszami“. Wyposażeni w rejestratory dźwięku i mikrofony wędrowaliśmy przez tunele, piwnice i ruiny w wilgotno-zimną pogodę, starając się odpowiedzieć na pytanie, co te miejsca mają nam dzisiaj jeszcze do powiedzenia. W mrocznych murach i ruinach często odczuwaliśmy niepokój, ale na szczęście znaleźliśmy jedno: poczucie wspólnoty.


Comics 

von Azra, Maxi, Szymon, Pepe, Tim, Irena, Anna, Maksymilian, Mikolaj, Oliwia, Martyna
Werkstattkeiterin: Karolina Chyzewska

Willkommen bei der Präsentation unseres Comic Workshops. Die Reise zum Oderbruch inspirierte uns zu vielen verschiedenen phantasiereichen Geschichten. Kommt mit uns auf die Reise zu einer tragischen Liebe, einer mutigen Detektivin, Freundinnen die einem Geist begegnen, lehrenden Gangstageschichten, Räubern und Helden, furchtlosen Freundschaften, fliegenden Superhelden, mutierten Tier-Mensch-Wesen, zwei Dudes die nur chillen wollten, einem Fussballer in Gefahr, Inhaftierten die alles tun um aus dem Gefängnis zu fliehen und einem Astronauten der droht im All wegzuschweben. Es war nicht immer leicht, aber Frau Karolina sagt: Wir können unendlich auf uns stolz sein in so kurzer Zeit so tolle Geschichten geschrieben zu haben. Und nun viel Spaß bei der Präsentation.

Witamy na prezentacji naszego warsztatu komiksowego. Podróż do Oderbruch zainspirowała nas do stworzenia wielu różnych pomysłowych historii. Wybierz się z nami w podróż do tragicznej miłości, odważnej detektywy, przyjaciółek, które spotykają ducha, edukacyjnych historii gangsterskich, rabusiów i bohaterów, nieustraszonych przyjaźni, latających superbohaterów, zmutowanych istot zwierzęco-ludzkich, dwóch kolesi, którzy po prostu chcieli się wyluzować, piłkarza w niebezpieczeństwie, więźniów, którzy zrobią wszystko, aby uciec z więzienia i astronauty, który grozi uniesieniem się w kosmos. Nie zawsze było łatwo, ale pani Karolina mówi: „Możemy być z siebie nieskończenie dumni, że napisaliśmy tak wspaniałe historie w tak krótkim czasie. A teraz bawmy się dobrze podczas prezentacji.


Sound

Helene, Viktoria, Izabela, Marika, Pawel, Paulina, Laura, Larissa, Natalia, Nikola
Werkstattleiter: Deniz Dilek und Piotr Niedzwiecki

Izabela – Marika – Natalia i Nikola – Magiczne Dzwieki
Viktoria und Helene – Eine Lange Nacht
Pawel i Paulina
Larissa und Laura – Klangzeichnungen

Im Musikworkshop haben wir uns während der Projektwoche mit dem Hören und Aufnehmen unserer Umgebung beschäftigt. Mit portablen Aufnahmegeräten haben wir in Fort Gorgast und in der Festung Küstrin diverse Klänge aufgezeichnet. Diese haben wir anschließend sortiert, ausgewählt und bearbeitet.
Mit unseren Aufnahmen haben wir in verschiedenen Sampler- Apps live als Gruppe improvisiert.
Mit all diesen Klängen haben wir schließlich kurze Hörstücke komponiert.

W ramach warsztatów muzycznych podczas tygodnia projektowego zajmowaliśmy się słuchaniem i nagrywaniem otoczenia. Przy użyciu przenośnych rekorderów zarejestrowaliśmy różnorodne dźwięki w Fort Gorgast i Twierdzy Kostrzyn. Następnie posortowaliśmy, wybraliśmy i obrobiliśmy nasze pliki.
Z naszymi nagraniami improwizowaliśmy na żywo jako grupa w różnych aplikacjach do samplowania.
Z wszystkimi tymi dźwiękami stworzyliśmy ostatecznie krótkie utwory.


Film

Filip, Szymon, Kacper, Maja, Nikola, Ksawery, Janis, Lenny P., Lucas, Lenny Z. , Pascal
Werkstattleiter: Andreas Schoop

In unserem Filmworkshop ist eine außergewöhnliche Nachrichtensendung entstanden. Wir nehmen die Zuschauer mit auf eine Zeitreise zu den historischen Orten Ford Gorgast und Festung Küstrin. Dabei decken wir spannende Fakten auf und zeigen, wie sich diese Orte im Laufe der Zeit gewandelt haben – ein faszinierender Blick in Vergangenheit und Gegenwart.

W naszym warsztacie filmowym powstał wyjątkowy serwis informacyjny. Zabieramy widzów w podróż w czasie do historycznych miejsc Fortu Gorgast i twierdzy Kostrzyn. Odkrywamy fascynujące fakty i pokazujemy, jak te miejsca zmieniały się z biegiem czasu – to fascynujący wgląd w przeszłość i teraźniejszość.Die deutsch – polnische Begegnung „Europäisches Kulturerbe“ fand
im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit folgenden Partnern statt: 
–  Schloss Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V.
 – Förderverein des Schloss Trebnitz e.V.
– Museumsverein Altranft e.V.   

Gefördert durch die Euroregion PRO EUROPA VIADRINA, dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Kulturerbe Oderbruch.

oderbruchmuseum