Biblioteka do pobrania

Muzeum 

83xOderbruch
Najważniejsze informacje o naszym krajobrazie

<<Oderbruch-Museum-Essences.pdf
<<<Oderbruch Museum Essences english.pdf

Książki warsztatowe

Książki warsztatowe, które są wydawane co roku na tematy roczne, można zamówić w Wydawnictwo Aufland należy zamówić.

Opublikowane do tej pory to:


Craft
Fotografie Ingara Kraussa i relacje rzemieślników z Oderbruchu autorstwa K. Andersa, L. Fischera, T. Hartmanna, K. Lehnerta, A. Undisza i G. Weichardta

Woda
Fotografie Stefana Schicka i Ulricha Seiferta-Stühra oraz sprawozdania na temat wody w Oderbruchu autorstwa K. Andersa, L. Fischera, M. Mertensa, A. Undisza, T. Veihelmanna i G. Weichardta

Rolnictwo
Fotografie Stefana Schicka i Ulricha Seiferta-Stühra oraz sprawozdania z rolnictwa w Oderbruchu autorstwa K. Andersa, L. Fischera, A. Undisza, T. Veihelmanna i G. Weichardta

Budynek
Fotografie Stefana Schicka i Ulricha Seiferta-Stühra oraz sprawozdania z budowy w Oderbruchu autorstwa K. Andersa, L. Fischera, A. Undisza, T. Veihelmanna i G. Weichardta oraz K. Ilma & G. Plattera, A. Jochmanna, A. Karrascha & D. Mallwitza, S. Persiela i S. Siegela.

Ludzie
Reportaże o społeczeństwie wiejskim w Oderbruchu, pod redakcją Kennetha Andersa i Larsa Fischera z fotografiami Michaela Ankera, Elke Brämer, Jörga Hannemanna, Stefana Schicka i Falka Wielanda oraz Barbary König.

Upór
Relacje upartych ludzi z Oderbruchu, pod redakcją Kennetha Andersa i Larsa Fischera z fotografiami Michaela Ankera i Stefana Schicka.


Edukacja

Filmy

<<< Zabytki na filmie

Publikacja

<<<Publikacja Zabawy z przestrzenią

Dokumentacja

<<< Sieciowa Edukacja Krajoznawcza - Muzeum Klasy Dokumentacji 2016 r.
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Dokumentacja wykonania własnych map Oderbruchu
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Teatr Projektu Przedszkola Dokumentacyjnego
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Projekt Przedszkola Dokumentacyjnego Wierzba
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Dokumentacja epoki lodowcowej
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Dokumentacja Rzemiosło drzewne w Oderbruchu
<<< Sieciowa Edukacja Krajoznawcza - Muzeum Klasy Dokumentacji 2017 r.
<<< Sieć Edukacja Krajobraz - Dokumentacja Portret - Ludzie w Oderbruchu
<<< Edukacja o krajobrazie sieciowym - dokumentacja Żywe obrazy
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Dokumentacja Odernixe Binnelta
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Muzeum Klasy Dokumentacji 2018 - Czekanie w terenie
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Dokumentacja Taratouphle czyli jak ziemniak trafił na Oderbruch
<<< Sieć Edukacji Krajoznawczej - dokumentacja Samofinansowanie
<<< Sieć Edukacja Krajobrazowa - Komiks dokumentacyjny w Oderbruchu
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Regionalna kolacja dokumentacyjna w zamku Altranft
<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - Film dokumentacyjny Trick w Wuschewier
<<< Sieć edukacji krajobrazowej - dokumentacja Hej stary dom

Ulotka

<<< Sieć Edukacji Krajobrazowej - ulotka
<<< Praca w Ojczyźnie - ulotka
<<Oferta warsztatów 2023.pdf

Praca w ojczyźnie

Workbook Ojczyzna praca


Miejsca dziedzictwa

Filmy

<<< Zabytki na filmie

Broszury

<<< Zajrzyj do kamieniołomu: obiekty dziedzictwa kulturowego - Oderbruch. Ludzie tworzą krajobraz
<<< Zajrzyj na Łęgi_PL

<<< Wniosek o przyznanie znaku dziedzictwa europejskiego: Oderbruch - tworzenie ludzi
Krajobraz

Pocztówki

<<< Seria pocztówek: Miejsca dziedzictwa kulturowego
<<< Seria pocztówek: Oderbruch - Mała Europa

Holobox

<<< Instrukcja budowy Holoboxa

Dokumentacja

<<< Dokumentacja dziedzictwa kulturowego Muzeum koszykarstwa Buschdorf
<<< Dokumentacja dziedzictwa kulturowego Neulietzegöricke
<<< Dokumentacja Muzeum Wsi Friedrichsaue

Miejska Grupa Robocza "Dziedzictwo kulturowe Oderbruch

<<< Dokumentacja Dzień Krajobrazu Oderbruch 2019 r.
<<< Dzień Dokumentacji Krajobrazu Oderbruch 2018 r.
<<< Dzień Dokumentacji Krajobrazu Oderbruch 2017 r.
<<< Dokumentacja Dzień Krajobrazu Oderbruch 2016 r.
<<< Info: Formularz zgłoszeniowy Heritage Place
<<< Gminna Grupa Robocza Dziedzictwo Kulturowe Oderbruch 
<<< Dokumentacja Otwarcie imprezy Dziedzictwo kulturowe Oderbruch 2015 r.

Szkoła Letnia

<<< Gazeta Wyborcza - Lato - Szkoła - 2020 r.
<<< Gazetka internetowa - szkoła letnia - 2020-PL
<<< Mobile w letniej szkole Bruch 2023


Projekty partnerskie Temat roczny

<<< Zasady finansowania_OderbruchMuseumAltranft
<<< Formuła finansowania projektów partnerskich od 2023 r..pdf


Craft

Dokumentacja

<<< I Giełda Pierścieni Oderbruchowych - dokumentacja 2017 r.
<<< Zestaw budowlany Oderbruch - dokumentacja 2016 r.


Prace studenckie związane z muzeum

<<< Rozpad i zmiana w dialogu - dom Mittelflurhaus w Altranft, znaczenie i wartość w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - Lisa Herzog - HNE Eberswalde - praca końcowa w celu przyznania stopnia naukowego Bachelor of Science (BSc)
<<< Lokalne zaangażowanie - Hanka Haschke - HNE Eberswalde - praca magisterska (MA)
<<< Warsztaty kultury wiejskiej - Vivian Welzel - HNE Eberswalde - praca dyplomowa na stopień licencjata (BSc)
<<< Ślady życia rolniczego w małym miasteczku Bad Freienwalde BscWork_HanneSelling
<<< Praca magisterska o legendach i mitach w Oderbruchu (j. pol.)