Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podstawowe

Poniższe informacje mają na celu przedstawienie Państwu prostego przeglądu co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. dane osobowe. Jako operator tej strony internetowej traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z prawnymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. gromadzone są dane. Dane osobowe to dane, dzięki którym można osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to robimy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. A całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. możliwe.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Oderbruch Museum Altranft
Warsztaty Kultury Wiejskiej
Am Anger 27
16259 Bad Freienwalde
OT Altranft
0 33 44 – 33 39 11
datenschutz@oderbruchmuseum.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.) lub podobne).

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych pochodzenia i odbiorców Państwa danych osobowych oraz celu ich przetwarzania oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku tego i innych pytań dot. mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. adres podany w nadruku.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Dostawca tych stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. przeprowadzonych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych lub środków przedkontraktowych.

Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do pseudonimizowanego pomiaru zasięgu, które są przesyłane z naszego serwera lub serwera podmiotów trzecich do przeglądarki użytkownika. Cookies to. to niewielkie pliki, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Państwa urządzeniu końcowym. Przeglądarka użytkownika automatycznie uzyskuje dostęp do tych plików. Poprzez stronę zastosowanie plików cookies zwiększa przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo tej strony internetowej.

Popularne przeglądarki oferują opcję ustawienia, aby nie zezwalać na pliki cookie. cookies. Uwaga: Nie jest gwarantowane, że będziesz mógł uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej strony internetowej bez ograniczeń, jeśli dokonasz odpowiednich ustawień.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Możesz również odwiedzić tę stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. dane osobowe. Państwa dane dostępu (bez podawania danych osobowych) do tej strony internetowej są przechowywane w tzw. plikach dziennika serwera. Te dane te obejmują na przykład żądany plik lub nazwę dostawcy internetu. nazwę Państwa dostawcy internetu. Dzięki anonimizacji danych nie jest możliwe wnioskowanie o Państwa osobie nie jest możliwe.

Możliwość kontaktu

Jeśli wysyłasz nam zapytania poprzez kliknięcie na adres e-mail Państwa dane, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną wykorzystane dane kontaktowe w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez bez Państwa zgody.

Przetwarzanie wprowadzonych danych odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Państwo W każdej chwili mogą Państwo odwołać tę zgodę. Wystarczy do tego m.in. nieformalna komunikacja z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodność danych z prawem operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania zgody pozostaje nienaruszona.

Dane, które podasz w mailu pozostaną u nas do czasu zażądasz od nas usunięcia danych, cofniesz zgodę na przechowywanie danych lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończonym przetwarzaniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawa przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych z Facebooka

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczkę społecznościową Facebook, która jest dostarczana przez. Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). obsługiwane. Integracje są rozpoznawalne dzięki logo Facebooka lub terminom terminów "Like", "Lubię to", "Share" w kolorach Facebooka (niebieski i biały). Kolory Facebooka (niebieski i biały). Informacje o wszystkich wtyczkach Facebooka można znaleźć pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Facebook Inc. przestrzega europejskich przepisów o ochronie danych i posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Strona Wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką a serwerami Facebooka. Serwery Facebooka. Operator strony nie ma wpływu na charakter charakter i zakres danych, które wtyczka przekazuje na serwery Serwery Facebook Inc. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084
Strona Wtyczka informuje firmę Facebook Inc. o tym, że użytkownik odwiedził tę stronę internetową. odwiedził tę stronę. Istnieje możliwość, że Twój adres IP jest zapisywany. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku podczas do swojego konta na Facebooku podczas wizyty na tej stronie, to wyżej wymienione informacje zostaną z nim powiązane.
Jeśli korzystasz z funkcji wtyczki - na przykład poprzez udostępnienie lub "polubienie" postu - odpowiednie informacje są również przekazywane do firmy Facebook Inc. informacje są również przekazywane do Facebook Inc. jest przekazywana.
Jeśli chcesz zapobiec łączeniu się Facebooka. Inc. łączeniu tych łączeniu tych danych z kontem na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem tej strony i usunąć zapisane pliki cookie. cookies. Dalsze ustawienia dotyczące przetwarzania danych w celach reklamowych można wprowadzić za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. w celach reklamowych lub wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach reklamowych. w celach reklamowych. Dostęp do ustawień można uzyskać tutaj:

Jakie dane, w jakim celu i w jakim zakresie Facebook gromadzi, wykorzystuje i gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane oraz jakie prawa i ustawienia, które masz, aby chronić swoją prywatność, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. Te można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

Newsletter

Oferujemy Państwu newsletter, w którym mogą Państwo informować się o aktualnych wydarzeniach. Jeśli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać prawidłowy adres e-mail. Jeśli zapiszesz się na zapisując się na newsletter, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na i wyjaśnione procedury.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i tym samym odwołać i tym samym anulować subskrypcję newslettera. Po Państwa rezygnacji, Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Państwa Zgoda na otrzymywanie newslettera wygasa w tym samym momencie. Na końcu każdego newslettera znajdziesz link do rezygnacji.

Prawa użytkownika

Jako użytkownik masz prawo zażądać bezpłatnej informacji na temat o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane na Twój temat. zostały zapisane. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz do ograniczenia lub usunięcia swoich danych osobowych. danych osobowych. W stosownych przypadkach mogą Państwo również skorzystać z prawa do przenoszenia danych. przenoszenia danych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. właściwego organu nadzorczego.

Usuwanie danych

O ile Twoje żądanie nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. retencji danych), masz prawo do usunięcia swoich danych. masz prawo do usunięcia swoich danych. Dane przechowywane przez nas przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do ich celu i nie ma prawnych okresów przechowywania, zostaną usunięte. Jeżeli usunięcie nie może zostać przeprowadzone, ponieważ dane są wymagane do dopuszczalnych prawem celów prawnych, przetwarzanie danych zostanie ograniczone. przetwarzania danych. W tym przypadku dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy tej strony internetowej mogą skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu i sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w dowolnym momencie. sprzeciwu.

Jeśli chcesz zażądać korekty, zablokowania, usunięcia lub informacji o danych osobowych przechowywanych na Państwa temat, lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania mają Państwo pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa lub wykorzystywania Państwa danych osobowych lub chcą Państwo wycofać swoją zgodę, prosimy prosimy o kontakt na następujący adres e-mail: datenschutz@oderbruchmuseum.de

Stan: 18 lipca 2018 r.