Zwiedzanie z przewodnikiem dla klas szkolnych

Odkryj muzeum podczas wycieczki z przewodnikiem

Oferujemy oprowadzanie po muzeum dla klas szkolnych na trzy różne tematy.
Zwiedzanie z przewodnikiem trwa ok. 45 min i może być komfortowo Oferta warsztatowa podłączyć się do połączenia.
Wybierz tematyczny punkt ciężkości i zaplanuj z nami swoją wizytę w muzeum.

Ludzie w Oderbruchu:

(w zamku)
Szczególne osadnictwo Oderbruchu pozostawiło swoje ślady także dzisiaj. Na tej podstawie sprawdzamy, jak żyją tu dziś ludzie i jakie znaczenie ma kultura (dziedzictwo) w Oderbruch.

Życie w przeszłości i dziś:

(teren zewnętrzny)
Począwszy od Berg-Schmidt-Hof, oryginalnie urządzonego gospodarstwa, badane są przedmioty codziennego użytku z kolekcji muzealnej. Zwiedzanie kończy się w zabytkowym domu Fischerhaus.

Krajobraz i woda:

(w zamku)
Muzeum bada powstawanie Oderbruchu, jego cechy przestrzenne i rolę wody w regionie.

Koszty

do 15 osób (1 grupa): 25 €
do 30 osób (2 grupy): 35€

Osoba do kontaktu:

Jennifer Vössing
0 33 44 - 155 39 02
0157 – 30 811 310
Godziny urzędowania:
W piątki od 9.00 do 14.00.
j.voessing@oderbruchmuseum.de