Oderbruch

Besucher vor Fotowand

System wodny, rolnictwo, kultura budowlana, ludzie

Bogata panorama krajobrazowa z opowieści stąd, jak również
- Fotografie Ulricha Seiferta-Stühra, Stefana Schicka i Michaela Ankera
- mała wystawa na temat przyrody Oderbruchu, zaprojektowana w szkole letniej w maju 2022 r.
- Stoły warsztatowe z materiałami do czytania i fotografowania
- Nagrania audio z relacjami ludzi z regionu Odry, czytane przez Jens-Uwe Bogadtke