Sieć Oderbruch

Dzieło Antje Scholz o idiosynkratycznej topografii Oderbruchu, jego napiętych warunkach wodnych i trudnym życiu w wioskach na polderze.

W wyolbrzymionej skali widoczne staje się osadzenie w krajobrazie przepompowni, osiedli i najważniejszych cieków wodnych.
Praca powstała w 2017 roku w ramach corocznego tematu wody. Obecnie jest centralnym obiektem zwiedzania wystawy.