Ceglana stodoła

Frau steht vor Regal mit Objekten.

W ceglanej stodole na farmie, zbudowanej w 1892 roku, krok po kroku rozwijamy zajezdnię pokazową,

aby kolekcja muzeum była widoczna poza tematycznymi wydarzeniami wystawienniczymi. Poszczególne grupy obiektów prezentowane są w wieżach.
Archiwum pomieszczenia

2018 - Pochwała rolnika

W ramach rocznego tematu "Rolnictwo" kurator i muzealnik dr Michael Fehr zrealizował główny projekt artystyczny zatytułowany "Na chwałę rolnika". Szczegółowa praca badawcza na temat cykli materiałowych i energetycznych w rolnictwie w historycznych zmianach miała na celu rozróżnienie między procesami przemysłowymi a modelami chłopskimi, umieszczenie ich w kontekście kontroli społecznej i zarządzania oraz połączenie ich w projekcie wielkości pokoju, tak aby diagramy, figury i małe dioramy mogły być badane jak w dużym laboratorium. Uzupełnieniem były materiały filmowe i liczne dokumenty. Rolnictwo jako przedmiot i kluczowy element współczesnego metabolizmu mogło być tutaj doświadczane - i być może, jak się wydawało, jest to również klucz do jego zmiany.