Repozytorium wiedzy

Muzeum Oderbruch jest zaangażowane w zbiorową produkcję wiedzy. Ten sposób pracy ma swoje prekursorstwo w Oderbruchpavillon. Od 2004 roku gromadzone są tu wypowiedzi opisujące Oderbruch z perspektywy jego mieszkańców. W "Oderbruchpavillon" można znaleźć informacje o rolnictwie i jego gospodarce, o sztuce, polityce lokalnej i gospodarce wodnej, o centrach dziedzictwa lokalnego lub o zagadnieniach związanych z ochroną krajobrazu.

Ponadto udokumentowane są tu ciekawe projekty i coroczne szkoły letnie z Uniwersytetem Zrównoważonego Rozwoju (HNE) Eberswalde, TU Dresden lub Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Osnabrück, dotyczące transformacji energetycznej, edukacji krajobrazowej lub dziedzictwa kulturowego kościołów w Oderbruchu.

W ten sposób powstał obszerny zasób wiedzy dla Oderbruch Museum Altranft, który jest wykorzystywany do rozwoju wystaw i programu.

>>> Pawilon Odrowąża