Putin w Altranft

Altranft między wojną a pokojem
Albo: Putin w Altranft

Wystawa w Parku Zamkowym Altranft z rysunkami Johanny Benz opartymi na wspomnieniach z Altranft

Druga wojna światowa i jej następstwa stanowią istotną część historii krajobrazu Oderbruchu: ucieczka, wypędzenie, poszukiwanie domu, odbudowa pod auspicjami komunistycznymi i kolektywizacja rolnictwa, obecność wojsk radzieckich, itd. to wszystko wpisało się w przestrzeń i również we wsi Altranft. Niektóre ślady są bardzo obecne, inne coraz bardziej zanikają, a naocznych świadków, którzy mogą opowiedzieć o czasie nowego początku po 1945 roku jest coraz mniej.
Wystawa pod tytułem "Putin w Altranft", przygotowana w rozmowie z mieszkańcami Altranft i zaprojektowana przez lipską artystkę Johannę Benz, skupia się na obecności i wpływach radzieckich sił zbrojnych we wsi. Pod koniec wojny armia radziecka znalazła pusty dwór, przy starej drodze wojskowej urządziła swoją komendanturę, a na wzgórzach Sonnenburg - poligon wojskowy. Altranfter w swoich wspomnieniach opowiada o żołnierzach radzieckich, którzy jeździli po wsi na małych konikach, tak małych, że myślał, iż są to konie cyrkowe. Chociaż bezpośredni wpływ wojsk radzieckich na wieś zanika z biegiem lat, rozwój wsi pozostaje ściśle związany z nowymi warunkami politycznymi, które powstały tu po wojnie: Założenie stacji MTS, założenie LPG Clara Zetkin w 1952 roku, przekształcenie zamku w centrum kulturalne, stworzenie wsi socjalistycznej. W tej scenerii zawsze obecni byli żołnierze. Rolnik z Altranft, myśliwy i sportowiec twierdzi, że w latach 70. przyjeżdżał tu Władimir Putin. Były kierownik terenowy LPG opowiada, jak musiał bronić pola przed pojazdami rosyjskiej armii z traktorami i kombajnami. Takich historii w Altranft jest jeszcze wiele.

Wystawa w parku zamkowym przedstawia te i inne wydarzenia i anegdoty w formie historii obrazkowej.
Mikroskopowe spojrzenie na Altranft, który został po raz pierwszy zdobyty przez oddział wojska polskiego w 1945 roku przed przejęciem władzy przez Armię Czerwoną, maluje szczególny obraz końca wojny w 1945 roku, który kontrastuje z przerażającymi cierpieniami ostatnich dni wojny w innych miejscach Oderbruchu.

Otwarcie: 01 sierpnia w parku zamkowym

Projekt w ramach "WAR and PEACE. 1945 i jego następstwa w Brandenburgii - Kulturland Brandenburg 2020".Projekt w ramach "WAR and PEACE. 1945 i jego następstwa w Brandenburgii - Kulturland Brandenburg 2020".