Młodzieżowy Dzień Sztuki "Zukunfts(t)räume" (Przestrzenie Przyszłości)

"Zukunfts(t)räume" to tytuł wystawy gabinetowej, która będzie prezentowana w szkole i domu modlitwy Altlangsow od 17 czerwca. Prace zostały stworzone w ramach warsztatów młodzieżowych w Kunsthof Lietzen przez Erikę Stürmer-Alex z uczniami Gymnasium auf den Seelöwen Höhen.
 
Jakie perspektywy na przyszłość wiążą z regionem młodzi ludzie w wieku od 14 do 21 lat? Czego potrzebują i co wnoszą? Te pytania nasunęły Förderverein Schul- und Bethaus Altlangsow e.V. pomysł zorganizowania Młodzieżowego Dnia Sztuki. Kreatywność i siła twórcza są jednymi z najważniejszych zasobów regionu, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Przez dziesięciolecia artyści wzbogacali Oderbruch i wnieśli duży wkład w jego atrakcyjność jako krajobrazu kulturowego. Projekt "Zukunft(t)räume" buduje pomost między młodymi ludźmi a sceną artystyczną: znana artystka Erika Stürmer-Alex prowadzi warsztaty z uczniami klasy artystycznej gimnazjum Seelow. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas "Młodzieżowego Dnia Sztuki" 17 czerwca w szkole i domu modlitwy Altlangsow.

Wyniki Młodzieżowego Dnia Sztuki "Zukunft(s)träume" (Marzenia na przyszłość)

14 czerwca w gospodarstwie artystycznym Eriki Stürmer-Alex odbyły się całodniowe warsztaty twórcze z udziałem 17 uczniów gimnazjum Seelower Heights. Pod kierunkiem artystki i przy wsparciu nauczyciela plastyki z gimnazjum, młodzi ludzie stworzyli reliefowe panele, w których zajęli się swoimi doświadczeniami z naturą i codziennym życiem w Oderland.

Następnie, 17 czerwca, w ogrodzie Szkoły i Domu Modlitwy odbyła się publiczna prezentacja stworzonych płaskorzeźb pod tytułem "Youth Art Day Zukunfts(t)räume". Wydarzenie, w którym uczestniczyło około 30 osób, otworzyli starosta Gernot Schmidt i dyrektor szkoły Peter von Campenhausen. Obaj przeprowadzili trwającą około pół godziny dyskusję z młodymi ludźmi, którzy wyjaśnili swoje prace. Powstałe płaskorzeźby będą prezentowane latem w szkole i domu modlitwy, a następnie na stałe w gimnazjum w Seelow. Długoterminowym sukcesem projektu jest zawarcie umowy o współpracy między Kunstverein i Gymnasium, tak aby wspólne formaty mediacyjne mogły być realizowane również w kolejnych latach.

Poniższe zdjęcia przedstawiają wystawę.

Dr Kurt Winkler