Utwór teatru muzycznego na temat roku

Czy to na temat rzemiosła, wody, rolnictwa czy kultury budowlanej - "Przedszkole na Ziemi" z Altranft już cztery razy zajmowało się corocznym tematem Muzeum Oderbruchu Altranft i wystawiło na ten temat sztukę teatru muzycznego. Szukając wskazówek np. w cegielni Altglietzen, rozmawiając ze współczesnymi świadkami powodzi z 1947 roku lub budując z mistrzem murarskim w przedszkolu, dzieci mogły zgłębić temat i stworzyć własną historię. Projekty teatru muzycznego z samodzielnie zaprojektowaną scenografią zostały wystawione w Muzeum Oderbruchu w Altranft.

Ordernixe Binetta
Wehikuł czasu
Taratouphle
3 małe świnki

<< Teatr muzyczny do słuchania