Panowie

Pokój urządzony we wnętrzach w stylu wilhelmińskim jest obecnie także salą telewizyjną.

Tutaj prezentujemy pracę muzeum na scenie i przed kamerą w małych filmach. Można tu zobaczyć spektakle, dokumenty z wydarzeń, filmy o rolnikach i wiele innych.
Na biurku znajduje się również "Księga smutku", opatrzona adnotacjami kolekcja dokumentów i zdjęć z okresu nazistowskiego w Oderbruch.
Od 2024 r. pomieszczenie to stanie się również archiwum Gustava Schülera, ponieważ majątek poety z Oderbruch, który urodził się w Königlich Reetz w 1868 r. i zmarł we Freienwalde w 1938 r., został przekazany Muzeum Oderbruch przez jego rodzinę w 2023 r.