Altranft w dziesięciu rozdziałach

Ansicht Ausstellung

Od starej wioski rybackiej do wsi rolniczej, od socjalistycznego centrum kultury do skansenu

Wystawa prowadzi zwiedzających przez historię Altranft i jego dworu w małych inscenizacjach, za pomocą przedmiotów, cytatów i różnorodnych materiałów do czytania.